Kazys Šimonis (1887–1978)

savamokslis lietuvių dailininkas, tapytojas, grafikas, poetas.
Sukūrė apie 2000 kūrinių – peizažų, portretų, fantastinių paveikslų,
ekslibrių, plakatų, pašto ženklų projektų.