3 dešimtmetis

Nr.61 Liaudies dainoms iliustracijos VII lapas
00 v Liaudies dainoms iliustracijos VIII lapas
00 v Liaudies dainoms iliustracijos VIII lapas (II pusė)
Liaudies dainos-Ornamentai
Liaudies dainos-Ornamentai (II pusė)
Pastogės raižiniai
Autoportretas, sesės ir tėvo portretai
Brolio portretas