Kazys Šimonis (1887 - 1978)

Lietuvos dailininkas, tapytojas, grafikas, poetas. Sukūrė apie 2000 kūrinių - peizažų, portretų, fantastinių paveikslų, ekslibrių, plakatų, pašto ženklų projektų.