Dėl duonos kąsnio dailininkas savo principų neišdavė