Nepilnai metrikuoti paveikslai

Sukurti iki 1924 m.: 

Apoteozas. Al.

Aušrinė

Ąžuolynas. Al.

Berniukas

Bobutė. Temp.

Ekstazė. Al.

Galvutė. Al.

Gėlės I. Temp.

Gėlės II. Al.

Gėlės inde. Al

Girios žiburiai. Al.

Išsivadavimas. Al.

Ištremtoji

Į žygį

Kelionė ramybėn. Al.

Kūdikėlio angelas. Temp.

Medelis. Al.

Mergytė. Al.

Miško žaismas. Al.

M.K.Čiurlionio atvaizdas. Al.

Nevėžio krantas. Temp.

Ožiukai. Temp.

Palaiminti. Temp.

Pilis. Al.

Rytmečio žaismėn. Temp.

Ruduo Mickevičiaus slėny. Al.

Sapnų vartai. Al.

Slėpningas miestas. Al.

Slėpningoji karūna. Al.

Sodo kampelis. Al.

S.Šilingo atvaizdas. Al.

Šuniukai. Temp.

Šventasis miestas. Al.

Šventykla

Šviesi naktis mėnesiena. Al.

Švytėjimas. Al.

Vakaras .Temp.

Valdovo kiemas senovėje

Vydūno atvaizdas. Al.

 

Sukurti iki 1925 m.:

Angelėlis

Allegretto

Angoje

Aukštybėse

Aukštosios seklyčios

Baltas are iš Vilniaus

Deivė su gintarais

Giesmė

Gyvenimo vartai

Griuvėsiai

In excelsis

Jonukas karžygys

Kaimelis

Kalnai ūkanose I

Kalnai ūkanose II

Karaliaus rūmai

Karaliūčia

Karaliūnas

Karžygys

Lietus

Mergiotės galvutė

Mergina

Milžinų kapas

Minčių šalis I

Minčių šalis II

Miškeliai

Motina

Muzikos garsai

Neries krantas ties pilies griuvėsiais

Nusiminimas

Pabalė

Pamiškys

Pasaka

Pasakų karalaitė

Paslapčių šalis

Paslaptinga karūna

Pavasaris

Peizažėlis

Pirmoji vaga

Poeto kapas

Pon.Š. atvaizdas

Prie balto miesto

Ramybės keliais

Rytas miške

Rytmetis

Sargyboj

Senelis

Senovės bajoro pilelė

Senovės valdovo kiemas

Sutemos

Svajonė

Šmėkla

Šokėja

Troškulys

Vilius

Vaizdelis

Vartai

Žiūrėna

 

Iki 1926 m.:

Atvaizdas p. J.Š., I

Atvaizdas p. J.Š., II

Atvaizdas p. J.T. (J.Tysliavos)

Atvaizdas p. L.G. (L.Giros)

Archangelas

Aukavimas

Burtininkė

Deivė

Didvyrė

Galiūno rūmai

Galiūnų garsas

Galvelė

Garsai

Garsų kolonada

Jūros krantas

Karalaitė

Karčiama

Kariūnas

Laputė

Medžiai

Medžiai rytmetyje

Ožys

Paežerys rytmetyje

Pasakos pilis

Pasigėrėjimas

Popierinės gėlės

Po lietaus

Pranašas

Prieblanda

Puošena

Ryta

Rytmečio džiaugsmas

Rūmų šešėliai

Senelis ir bobutė

Siluetas

Skausme

Smūtkelis

Sparnuotos dvasios

Stirniuko gojus

Susitikimas

Šešėliai

Šviesos šventykla

Vaidilutės (pano)

Vakaro spindulys

Valdovas eina

Žaismas

 

Iki 1927 m.:

Anga

Angelas

Angoje

Antis

Atgaila

Atnašavimas

Atvaizdas P.Klimo

Aukuras

Aukštybėse

Aukštybių sargas

Aukštos seklyčios

Baleto mergina

Bakūžė

Bazilika Kaune

Berželiai

Cecilija

Dvaro bokštai

Dvasios (su brangenybe)

Eglutės

Ekstazė

Ežeras

Ežero krantas

Fantazija

Flora

Galulaukė

Garsai

Garsų miestas

Gyvenimo takais

Idėjų rūmai

Iliuminacija

Išvadavimas

Įsižiūrėjimas

Kaimelis

Kaimo kapinėlės

Kalnai ūkanose

Kalnelis

Karalienė

Karalius

Karaliūnas

Kapas

Kaunas (iš Aleksoto)

Kaunas (iš Žaliakalnio)

Kompozicija

Kova

Kryžius

Laumė

Legenda

Lietus

Likimo valdovė

Liūdesys

Madona

Mano takelis

Medelis

Mentalės šaly

Mergaitės žaislas

Mergina

Merginos galva

Mergytė

Miestas (fantazina)

Miškas, I

Miškas, II

Miškas

Miškeliai

Naktis

Natiurmortas

Neries krantas

Pakluonės

Palaiminta

Palaukės

Pamiškė

Paryžiaus kampelis

Paryžius iš lango

Paupys

Pasakėlė

Pasakos fragmentai su paukščiu

Pasakos kalnai

Pasakų karalaitė

Pasakos šalis

Pasakų šalis

Pasakų šalis

Pasakos miestas

Pavasaris

Pavasario naktis

Peizažas

Peizažėlis

Pilies griuvėsiai

Pirtelė

Pjovėjas

Praeities ženklai

Preliudija

Prieblandose

Prie tualeto

Prievakaris

Puošimas

Ragana

Ramybės keliais

Ramu

Ramus laukelis

Rytas

Rytmetis

Rudenėlis

Rudenėlis miške

Rūmai, II

Rūmų siluetai

Saulės vaikelis

Sargyboje

Senamiestis Kaune

Senukas

Slėpningas miestas

Smuikininkas

Spinduliai

Spindulys

Sodas

Sodybos liekanos

Su brangenybe

Susigraužimas

Susitikimas

Šaulys

Šecherezada

Šmėkla

Šventoji

Šventos Onos bažnyčios Vilniuje fragmentas

Švieselės

Švyturys

Trejybės dievnamis

Tolima šalis

Ūkanose

Užburtas miestas

Užsimąstymas

Vaikelio pilis

Vakaras

Vakarinė

Vakaro debesėliai

Vaikučių nameliai

Varna

Vartai

Vartuose

Vidudienis

Vilkas

Vilos

Židinys

Žynys

Žvaigždžių takais

Žvakutės

 

Iki 1929 m.:

Amžina istorija

Amžinas žydas

Dangaus keliu

Danutės atvaizdas

Eglynas

Fantazija

Gėlelė

Į šviesą

Jauni keleiviai

Kalneliai

Kalno pilis

Karalienės kiemas

Kauksmas

Kompozicija

L.D.K.Mindaugo pilies griuvėsiai

Laukimas

Likimo bangose

Madona su vainiku

Medeliai žydi

Mergaitė darželyje

Mergelė

Miestas

Miesto sienos

Miškas

Mokslinčius

Nakties medžiai

Pamiškys

Pasišventimas

Paukščių keliais

Paukštė

Pavasario medelis

Pavasario nuotaika

Pliaže

Prieangis

Prie aukuro

Priekalnis

Rykių atnašavimas

Sargyboje

Smūtkelis

Sostas

Spinduliai

Stulpas

Šventyklon

Tarp kalnų

Tiltas

Tulpė

Unija

Vaikučių auka

 

Iki 1940m.:

Apleista sodyba

L.D.K. Vytautas

Dzūkų trobelė

Į šventyklą

Gerųjų miestas

Kelionėje

Madona su vainiku

Marso augmenija

Medelis

Miesto rūmai

Pasakų pilis

Pasišventimas

Paukščio miestas

Pavasario medelis

Prie miesto sienų

Praeities garsai

Prieplauka

Rojus

Senkapiai

Senovės pilaitė

Svajonė

Šviesos anga

Tiltas

Ūkanos

Vaikelio auka

Vaikelio miestas

Vaikelio pilis

Vasaros naktis

Vilų bokštai