Metrikų išrašai

Petro Gasiūno (K.Šimonio tėvo) gimimo liudijimas
Uršulės Šimonienės (K.Šimonio mamos) mirties liudijimas
Rimanto Vaidoto (K.Šimonio sūnaus) gimimo liudijimas
K.Šimonio vestuvių liudijimo nuorašas
K.Šimonio vestuvių liudijimo nuorašas
Juozapo Šimonio gimimo liudijimas
Juozapo Šimonio gimimo liudijimas