Autorinės knygos

 1. K.Šimonis.Girių giesmės.Kaunas,1936
 2. Kazio Šimonio kūryba(albumas). Marijampolė,1938
 3. K.Šimonis.Gyvenimo nuotrupos. Vilnius,1959
 4. K.Šimonis.Kūrinių reprodukcijos(grafika).Vilnius,1960
 5. K.Šimonis.Gyvenimo nuotrupos. Vilnius,1966
 6. K.Šimonis.Senasis Kaunas. Vilnius,1967
 7. K.Šimonis.Atvirukai. Vilnius,1967
 8. K.Šimonis.Kūrinių reprodukcijos. Vilnius,1975
 9. K.Šimonis.Girių giesmės.Vilnius,1991

Po mirties:

 1. K.Šimonis.Lietuvos rašytojų portretai. Kaunas,1997
 2. K.Šimonis.Kas tu esi.Kaunas,2006
 3. K.Šimonis.Sakmės,eilėraščiai,poetinė proza. Kaunas,2007
 4. K.Šimonis.Istoriniai ir etnografiniai užrašai( originalus pavadinimas-“Gyvenimo nuotrupos”-). Kaunas,2009