K.Šimonio iliustruotos knygos

 1. K.Binkis,K.Šimonis.Dainos. Žmonių poezijos antologija.//Šiauliai,1922
 2. K.Binkis, iliustravo K.Šimonis.100 pavasarių.//Kaunas,1923
 3. Jovaras,iliustravo K.Šimonis.Parinktosios eilės.//Šiauliai,1923
 4. Lastas,iliustravo K.Šimonis. Lietuvos knygnešio likimas.//Šiauliai,1924
 5. Lietuvių liaudies pasaka,iliustravo K.Šimonis. Eglė žalčių karalienė.//Šiauliai,1924
 6. R.Tagorė,iliustravo K.Šimonis.Namai ir pasaulis.//Šiauliai,1925
 7. Giedrius,iliustravo K.Šimonis. Miškinis.// Klaipėda,A.B Rytas,1925
 8. A.Giedrius,iliustravo K.Šimonis.Sutemų šnekos.//Jurbarkas ,1925,Vilnius
 9. V. Bangelė(Giedraitienė), iliustravo K. Šimonis.Mamos pasakos.//Jurbarkas,1925
 10. E.Harrison,iliustravo K.Šimonis.Lithuania.A review.//London ,1925
 11. J.Mauclere,iliustravo.K.Šimonis .Sous le ciel pale de Lithuanie.//Paris,1926
 12. Giedrius,iliustravo K.Šimonis.Tautos pasakos.//Jurbarkas,1928
 13. P.Benois,iliustravo K.Šimonis.Atlantida.//Šiauliai,1928
 14. M.Valančius,iliustravo K.Šimonis.Vaikų knygelė.//Kaunas,1928
 15. A.Giedrius,iliustravo K.Šimonis.Krisleliai.//Tilžė,1929
 16. Iliustravo K.Šimonis.Litovskije narodnije skazki.//Ryga,1930
 17. A.Giedrius,iliustravo K.Šimonis. Pasakos.//Kaunas,1930
 18. K. Binkis, iliustravo K.Šimonis.Atsiskyrėlis Antanėlis.//Kaunas,1930
 19. A.Giedrius,iliustravo K.Šimonis.Pašnekos.//Kaunas-Marijampolė,1930
 20. A.Giedrius,iliustravo K.Šimonis.Šviesos ratu.//Tilžė,1930
 21. M.Venclauskas,iliustravo K.Šimonis.Liaudies pasakos eilėmis.//Kaunas,1931
 22. A.Čechovas, iliustravo K.Šimonis. Kaštonė.//Kaunas,1932
 23. P.Mašiotas,iliustravo K.Šimonis.Sparnuočiai.//Kaunas-Marijampolė,1932
 24. M.Bykova,iliustravo K.Šimonis.Pirmieji apsakymėliai iš gamtos mokslo.//Tilžė,1933
 25. V.Krėvė,iliustravo K.Šimonis.Aitvaras liaudies padavimuose.//Kaunas,1933
 26. V.Krėvė,iliustravo K.Šimonis. Sparnuočiai liaudies padavimuose.//Kaunas,1933
 27. V.Krėvė,iliustravo K.Šimonis. Dzūkų poringės.//Kaunas,1934
 28. Iliustravo K. Šimonis.Aukštaičių pasakos.//Kaunas,1934
 29. Iliustravo K.Šimonis.Mūsų pasakos.//Kaunas,1934
 30. A.Giedrius,iliustravo K.Šimonis.Šlubys.//Kaunas-Marijampolė,1934
 31. A.Giedrius,iliustravo K.Šimonis. Vyturėlis.Skaitymai 1-am pradžios mokyklos skyriui.//Kaunas-Marijampolė,1936
 32. A.Giedrius,iliustravo K.Šimonis. Saulutė.Skaitymai 2-am pradžios mokyklos skyriui.//Kaunas-Marijampolė,1938
 33. A.Giedrius,iliustravo K.Šimonis.Gamtoje apsidairius.//Kaunas,1938
 34. M.Vasiliauskas Rūtelė,iliustravo K.Šimonis.Literatūros skaitymai 4-jam pradinės mokyklos skyriui, 3 leid.//Kaunas,1938
 35. V.Šimkus,iliustravo K.Šimonis. Kriaušės dukterys.//Kaunas-Marijampolė,1939
 36. S.Daukantas,iliustravo K.Šimonis.Žemaičių pasakos.//Kaunas,1941
 37. Iliustravo K.Šimonis.Gyveno senelis ir senelė.//Vilnius,1956
 38. Lietuvių liaudies pasaka,iliustravo K.Šimonis. Eglė žalčių karalienė.//Vilnius,1984
 39. A.Giedrius,iliustravo K.Šimonis.Sutemų šnekos.//Vilnius,1985
 40. A.Giedrius,iliustravo K.Šimonis. Pasakos.// Vilnius,1993
 41. B.Brazdžionis,iliustracijos K.Šimonio.Naujametiniai eilėraščiai.//Kaunas,1994
 42. A.Giedrius,iliustravo K.Šimonis. Trys pasakos.//Vilnius,1995
 43. B.Brazdžionis, iliustracijos K.Šimonio.Vilčių valtys.//Kaunas,1995
 44. Lietuvių liaudies pasaka,iliustravo K.Šimonis. Eglė žalčių karalienė.//Kaunas,1997
 45. Iliustravo K.Šimonis.Lietuvių pasakos.//Vilnius,2003
 46. Giedrius,iliustravo K.Šimonis.Tautos pasakos.// Vilnius,2006
 47. Lietuvių liaudies pasaka,iliustravo K.Šimonis. Eglė žalčių karalienė.//Kaunas,2017