iki 1930 m.

K.Šimonio pamotė Petronėlė
K.Šimonio tėvas Petras
K.Šimonio tėvų namas Vosyliškėse
Kazys(dešinėje) su draugu Simonu Žemvydu,būsimu sesers Izabelės vyru. 1908m.
Kazys Šimonis Saulės kursų lankytojas.1909m.
K.Šimonio brolis Juozas 1915m.
Kazys caro armijoje ~1917m.
Kazio sesuo Izabelė Runčienė- Žemvydienė
Kazys su seserimis Uršule, Izabele ir jų drauge Stase Gulbinaite
1925m. Paroda Kaune
Vosyliškės. Prie tėvų kapo.1929m.
Kazio Šimonio butas Kaune, Donelaičio 13.
Kazys Šimonis(su pypke) su draugais