iki 1970 m.

Kazys Šimonis, Alma Šimonienė(Paleckaitė), Rimantas-Vaidotas Šimonis, Paulina Paleckienė. 1960m.Almos ir Rimanto-Vaidoto vestuvės.
Arvydas Šimonis su dukromis Ruta ir Mary
Kazys Šimonis su anūke Rūta, 1963m.
Anūkės Rūtos krikštynose.Iš kairės-Janina Šimonienė, Alma Šimonienė,Rūta, Teodora Šimonienė, Rimas Naskauskas(Janinos Šimonienės sūnus), Kazys Šimonis.1963m.
Višinskio gatvelės 12 namo kiemas 1965m.
Naujose dirbtuvėse paveikslą berėminant - K.Šimonis su anūke Rūta,1966m.
Kazys Šimonis prie vaišių stalo.Šalia jo Petras Stauskas
Prie vaišių stalo.Dešinėje-prof.Vladas Žukas
Kazys Šimonis dirbtuvėse
Dailininkas savo dirbtuvėse
Skulptorius A. Janulis ir Teodora Šimonienė
Kazys Šimonis gimtinėje tarp giminių
Kazys Šimonis šoka sūnėno Luciaus Šimonio vestuvėse, Juodpėnuose. 1968m.
Dailininko dirbtuvėse.Kazys,Alma Šimoniai, Kazys, Stasys Valatkos,Teodora Šimonienė,Aldona Valatkienė
Kazys Šimonis savo darbų parodoje
Kazio Šimonio parodoje
Kazio Šimonio parodoje (2)
Kazio Šimonio parodoje (3)
Kazio Šimonio parodoje (4)
Kazys Šimonis savo jubiliejinėje parodoje.1968m.
Kazio Šimonio jubiliejinė paroda.1968m.
Kazys Šimonis savo darbų parodoje (2)
Jubiliejinė Kazio Šimonio paroda.1968m.
Kazys Šimonis prie Kauno pilies
Kazys Šimonis su pusbroliu Juozu, Juodpėnuose.1968m.
Alma(kairėje), Kazys(antras iš dešinės) ir Juozas,bei jo žmona Šimoniai.1968m.
Kazys Šimonis savo bute
Dailininkas prie savo paveikslų
Čiurlionio Dailės muziejuje. Kazys Šimonis,Rūta Šimonytė, Teodora Šimonienė.1968m.
Čiurlionio Dailės muziejuje. K.Šimonis su anūke Rūta, 1968m.
Čiurlionio darbus apžiūrinėjant.1968m.
Čiurlionio Dailės muziejuje.1968m. (2)
Čiurlionio Dailės muziejuje.1968m.
Šimonis su anūke naujame bute, Kęstučio g.
K.Šimonis su anūke Rūta, 1968m.
Kazys , Rūta , Alma Šimoniai.Kazio Šimonio dirbtuvėse
Rūta senelio dirbtuvėse
Rūta, Kazys,Alma, Teodora Šimoniai
Pas sūnų Rimantą-Vaidotą svečiuose.Kazys, Teodora Šimoniai,Aldona Valatkienė
Prie vaišių stalo.Kairėje-Čiurlionytė-Karužienė.Iš dešinės-Teodora Liaugaudaitė-Mačiulienė,Teodora Šimonienė, Paulina Paleckienė, Rūta Šimonytė