iki 1972 m.

Pas sūnų Rimantą-Vaidotą,prie Velykų stalo.Kazys Šimonis-pirmas dešinėje,Alma Šimonienė-pirma kairėje
Pas sūnų Rimantą-Vaidotą,su jo draugais prie Velykų stalo
Alma, Kazys,Teodora Šimoniai.1971m.
Alma,Rūta,Vykintas,Arvydas, Kazys, Mary Šimoniai.1971m.
Anūkė Mary ir sūnus Arvydas Kazio Šimonio dirbtuvėse.1971m.
Anūkė Mary senelio dirbtuvėse.1971m.
Arvydas,Rūta, Kazys,Mary Šimoniai.1971m.
Birštonas.Kazys,Arvydas Šimoniai, Kazys Valatka.1971m.
Dailininkas prie savo paveikslo.1971m.
Į Lietuvą viešnagėn atvyko dailininko sūnus Arvydas su dukra Mary.1971m.
Ilguva.1971m.
Kazio Šimonio sūnūs -Arvydas ir Rimantas-Vaidotas.1971m. vasara
Kazys Šimonis.1971m.
Kazys ir Arvydas Šimoniai.1971m.
Kazys ir jo žmona Teodora.1971m.
Kazys Šimonis 1971m. vasara
Kazys,anūkė Rūta,žmona Teodora Šimoniai.1971m.
Kazys,Teodora,Alma,Arvydas ir Mary Šimoniai.1971m.
Kazys,Teodora,Arvydas,prie kito stalo-Rimantas-Vaidotas ir Alma Šimoniai.1971m.
Mary, Vykintas, Kazys, Alma,Rūta.1971m.
Rimantas-Vaidotas,Teodora,Kazys,Arvydas.1971m.
Rūta,Alma,Vykintas,Kazys,Arvydas,Mary Šimoniai.1971m.
Teodora,Rimantas-Vaidotas,Kazys,Arvydas.1971m.
Teodora,Rūta,Kazys,Alma,Rimantas-Vaidotas, Mary Šimoniai.1971m.
Dailininkas savo dirbtuvėse.1971m.
Dailininkas su marčia Alma savo dirbtuvėse.1971m.
Kazys Šimonis prie savo darbo stalo.1971m.
1971m. vasara
1971m. vasara (2)
Išvykstant sūnui Arvydui-Kazys, Teodora, Arvydas Šimoniai.1971m
1971m.