iki 1975 m.

Kazio Šimonio jubliejinė paroda.Kairėje-Teodora Šimonienė,vidury-Rūta Šimonytė.1972m.
Po parodos atidarymo.Iš dešinės-Kristina Paleckytė,Paulina Paleckienė, Kazys, Alma, Rūta,Teodora Šimoniai,Birutė Leonavičiūtė
Po parodos atidarymo.1972m.
K.Šimonio jubiliejinėje parodoje.1972m.
Dailininko jubiliejinė paroda.1972m. (2)
Kazio Šimonio jubiliejinė paroda.1972m.
Dailininko jubiliejinė paroda.1972m.
Kazio Šimonio jubiliejinėje parodoje.Iš kairės-Kazys,Alma, Paulina Paleckienė,Teodora Šimonienė(sėdi).1972m.
Kazio Šimonio jubiliejinė paroda.Viduryje-vykd.kom.pirm. pavaduotoja J. Narkevičiūtė
K.Šimonis su anūke Rūta savo dirbtuvėse.1973m.
Šimonis su anūke, 1973m. (2)
Šimonis su anūke dirbtuvėse, 1973m.
Dailininkas pas Almą ir Rūtą svečiuose skaito savo kūrinėlius.1974m.
Pas Almą ir Rūtą svečiuose.1974m.
Prie tėvų kapo.1974m.
Kelionė po gimtas vietas. Milvydai.1974m.
Su marčia Alma prie savo tėvų kapo.1974m.
Kelionėje po gimtas vietas.Milvyduose su Alma Šimoniene ir Elena Kavaliauskiene,brolio Augustino dukra.1974m.
Kazys su broliu Augustinu.1974m
Kazys su broliu Augustinu,jo žmona Pranciška ir jų anūku
Kelionėje po gimtas vietas su Alma.1974m.
Kelionėje po gimtas vietas.1974m.