Atvirutės

Vaidilutė
Ramunė
Mergelė
Mano karalaitė
Karalaitė
Kalnų šventykla (priekis)
Mergina (Priekis)
Pasišventimas (Priekis)
1934 sveikinimas (Priekis)